Ochrana osobných údajov

 

Získavanie kontaktných a osobných údajov

Vaše kontaktné a osobné údaje získavame jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných formulárov na našich weboch. Poskytnutie týchto údajov je z vašej strany dobrovoľné.

Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vyžiadanej obchodnej komunikácie a vašej identifikácie v prípade fakturácie. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zákonom č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ČR. Údaje uchovávame v zabezpečených databázach.

Právo na informácie

Na požiadanie vám oznámime, či a aké konkrétne údaje o vás uchovávame. V prípade, že bz údaje neboli správne, na požiadanie ich opravíme.

Možnosť odhlásenia

Údaje, ktoré nám poskytujete, nám slúžia k informovaní o našich službách a činnosti. V prípade e-mailovej komunikácie sa môžete z ich odberu kedykoľvek odhlásiť. Pokial si to vyžiadate, odstránime vaše kontaktné údaje z našej databázy.

Postúpenie osobných údajov

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadením a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Cookies

Tieto stránky používajú cookies k tomu, aby prevádzkovateľ mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Otázky

V prípade akýchkoľvek otázok, môžete použiť pripravený formulár po stlačení tlačítka „Otázka na podporu“ na stránke s kontakty

Ochrana osobných údajov    Obchodné Podmienky  |    Affiliate (partnerský) program  |  Kontakt